Flexibilní tým, efektivní a bezpečná řešení, audity a analýzy živých infrastruktur a jejich dílčích prvků, doporučení a implementace nápravných opatření, implementace bezpečnostních technologií a souvisejících procesů, podpora pro zajištění shody s platnou legislativou, podpora pro budování moderních vysoce dostupných a bezpečných datových center a mnohem, mnohem více.

Marpl s.r.o. – Domažlice a Plzeň

Neustálý monitoring 24/7, SLA, zdraví infrastruktury, disaster&recovery, vzdělávání.

// Robustnost // Bezpečnost // Vzdálená správa // Konzultace // Rozvojové plány a definice rozpočtu IT // Vysoká dostupnost // Optimalizace nákladů // Efektivita //

Marpl s.r.o. – – IT služby jinak

Implementace procesů souvisejících s bezpečným provozem IT aktiv, inventarizace IT aktiv, analýza bezpečnosti a následná doporučení, bezpečný provoz cloudu